Účetnictví

Základem účetnictví je syntetická evidence. V syntetické evidenci se zachycují souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů nákladů a výnosů za celou účetní jednotku.
Účty přestavující syntetickou evidenci jsou označovány jako účty syntetické, k takovým účtům patří např. Dodavatelé – na němž se zachycují pohledávky všem dodavatelům souhrnně, nelze tedy získat informace o jednotlivých dodavatelích.,Pokladna,Běžný účet, Odběratelé,Materiál na skladě,Zboží na skladě…
Souhrn všech syntetických účtů používaných v účetnictví shrnuje účtová osnova.
Účetní osnovu vydává ministerstvo financí. Prostřednictvím osnovy se zajišťuje věrné a pravdivé zachycení majetku, závazků, jmění, nákladů a výnosů účetní jednotky. Účtová osnova poskytuje účetní informace.

Přijďte se k nám poradit o syntetické evidenci

Stále nevíte co s tím vším? Už včera jste měli být vy a vaše účetnictví u nás!